Valpar planeras under sommar/höst 2012
Nocturne´s Yodel
Lazycroft's Cosette

Nocturne´s Yodel
"Harry"

Lazycroft´s Cosette
"Maya"

Maya, Lazycroft´s Cosette är parad med Harry, Nocturne´s Yodel
och vi väntar förhoppningsvis Blenheimvapar i början på augusti 2012.
Båda föräldrarna är testade på ögon, knän och hjärta med resultat UA.
Harry är även testad för Episodic Falling Syndrome/Curly Coat/Dry Eye Syndrome med resultat CLEAR.
Valparna kan alltså inte utveckla sjukdomarna EFS eller CC/DES

Tillbaka!